Fight Club

کشور : | امتیاز : 9 | امتیاز کاربران ما : [star_rating themes="flat" id="14"]

  • «راوی»، جوانی پریشان حال پی می برد که به کمک مشت بازی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند. او و «تایلر دردن» که به دوستانی صمیمی تبدیل شده اند، هفته ای یک بار با هم ملاقات می کنند تا با هم مشت بازی کنند. در حالی که افراد دیگری هم به باشگاه شان می پیوندند، محفل شان به رغم آن که رازی است بین شرکت کننده هایش، شهرت و محبوبیت یک باشگاه زیرزمینی را پیدا می کند.

    دریـــافـــت

    متن اینکد 265

    شاید ازاینا هم خوشت بیاد!

    دیدگـــاه هـا